Lantmäteriets

Välkommen till Lantmäteriets E-tjänster

Antura

ArkenMeta

ArkivSök

Behörighetsintegration GeoWebb 2.0

Beställningssystemet och Prisberäknaren

Bryggan

DGA

E-ansökan för Fastighetsinskrivning

FR Webb

GeoVy

Lantmäteriförrättning (E-ansökan och pågående ärenden/Mina Fastighetsärenden)

LINA

Mina fastighetsärenden

Lantmäteriet

För mer information om specifika tjänster, besök Lantmäteriets webbplats.

Till Lantmateriet.se

Geodataportalen

Geodataportalen kan hittas här:

Till Geodataportalen

Till Geodata.se